Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Thanh Thủy

Nguồn : Hải Quan

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang. Ảnh: Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cần hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh cục bộ và cập nhật vào Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang; đồng thời tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung theo quy định của pháp luật.

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 2/2/2012.

Theo Quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu bao gồm ranh giới hành chính 7 xã: Thanh Thủy, Phương Tiến, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải, Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên và Phương Độ thuộc thành phố Hà Giang.

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy có tổng diện tích 28.781ha. Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại-dịch vụ, công nghiệp-nông lâm nghiệp, tạo thành khu vực thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là cửa ngõ giao thương quốc tế, đầu mối xuất nhập cảnh quan trọng; cầu nối giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với miền Bắc (Việt Nam) và hành lang biển Đông, giữa các nước ASEAN với các nước Đông Bắc Á.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Khu kinh tế cửa khẩu này sẽ quy hoạch 1.600-1.800ha đất xây dựng các khu chức năng, 20.000-22.000ha đất sinh thái nông lâm nghiệp và 550-600ha đất dự trữ. Khu kinh tế này cũng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng ; có môi trường sinh thái bền vững.

Chính phủ xác định đây là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Giang; là cơ hội để Hà Giang phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập kinh tế trong nước và khu vực, phấn đấu sớm thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn, kém phát triển.

H.Dịu