Đêm trắng cùng bệnh nhân COVID-19 tại Viện Quân y 175

Nguồn : VNEWS

Ròng rã gần 3 tháng qua, khu Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 175 là một trọng những tuyến đầu khống liệt nhất tại tâm dịch TP HCM. Trong suốt khoảng thời gian đó, các bác sĩ, điều dưỡng tại đây phải cố gắng hết sức, thậm chí là nhiều đêm thức trắng để giúp người bệnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần.