Đề xuất tăng tổng vốn đầu tư cầu Rạch Miễu 2 thêm 1.600 tỷ đồng

Nguồn : SGĐT

Bộ GTVT vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã báo cáo Bộ GTVT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Trong đó, Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên 6.358,82 tỷ đồng, tăng 1.183,69 tỷ đồng so với quyết định đầu tư dự án ban đầu.

Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) điều chỉnh tăng theo số liệu do địa phương cập nhật tại thời điểm hiện tại. Cụ thể, chi phí GPMB của tỉnh Tiền Giang bị tăng thêm 827,17 tỷ đồng; tỉnh Bến Tre tăng 356,52 tỷ đồng; chi phí xây lắp tăng thêm 541,92 tỷ đồng; riêng chi phí dự phòng giảm 541,92 tỷ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đồng thời, Ban QLDA Mỹ Thuận có trách nhiệm phối hợp với các địa phương làm rõ nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí GPMB, cụ thể là làm rõ việc tăng do khối lượng, đơn giá và các nguyên nhân khác để xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể liên quan.

Sau đó, Ban QLDA Mỹ Thuận phải hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành trình Bộ GTVT để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 được khởi công cuối tháng 3-2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm xây dựng.

Minh Anh