Công bố điểm chuẩn 12 trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Nguồn : PetroTimes

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường thành viên và khoa trực thuộc. Theo đó, mức điểm sàn vào các trường, khoa dao động từ 18 - 24 trên thang điểm 30.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo đó, điểm trúng tuyển của các ngành/nhóm ngành/chương trình đào tạo của 8 trường ĐH thành viên và 4 khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Theo đó, Trường ĐH Công nghệ có nhóm ngành Công nghệ thông tin yêu cầu mức điểm sàn xét tuyển cao nhất trong số các ngành thuộc 12 trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội với 24 điểm.

Mức điểm sàn năm nay của các trường, khoa đều yêu cầu từ 18 điểm trở lên.

Ngưỡng điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn/bài thi tính theo thang điểm 30 với thí sinh thuộc khu vực 3, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Riêng Trường ĐH Ngoại ngữ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thang điểm 40, trong đó môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Còn các khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe sẽ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

N.H