Coi chừng nhìn nhầm (12): Đỏ lựng cả mặt với rau, củ, quả

Nguồn : Dân Việt

Xin mời độc giả cùng... cười suốt 24h mỗi ngày với bộ tranh Coi chừng nhìn nhầm.

Khoai gì trông rất giống khoai
Nhìn đi ngắm lại, ừ khoai man lỳ

Bình thường thì rất bình thường
Tạo hình một phát, dễ thương chưa kìa

Năm nay dưa rất được mùa
Không chỉ cân nặng, còn đua tạo hình

Không ăn thì bảo không ăn
Ăn, chúng nó bảo mình ăn... à thì...

Cũng là cái phận quả dưa
Sao mà nó được đón đưa, vẽ hình