CLIP: Radar Voronezh 77A6 - mắt thần nhìn ngoài chân trời của Nga

Nguồn : Doanh Nghiệp

Có kích thước kỳ dị và đồ sộ như những tòa nhà cao tầng, luôn được bảo vệ và canh gác cẩn mật, đó là những điểm nhận diện về hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa Voronezh của Nga.

- Video: Radar Voronezh 77A6 - mắt thần nhìn ngoài chân trời của Nga. Nguồn: Quân đội nhân dân.

Hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa Voronezh

Theo Quân đội nhân dân