CLIP: Radar TRML-4D – 'Mắt thần' hệ thống phòng không IRIS-T

Nguồn : Doanh Nghiệp

TRML-4D là một hệ thống cảm biến hiện đại, được Công ty Hensoldt của Đức giới thiệu vào năm 2018 và đã trở thành cảm biến chính của đơn vị phòng không IRIS-T SLM.

- Video: Radar TRML-4D – “Mắt thần” hệ thống phòng không IRIS-T. Quân đội nhân dân.

Radar TRML-4D.

Theo Quân đội nhân dân