CLIP: AU-220M – 'Phương thuốc' nâng cấp xe chiến đấu cũ thời Liên Xô

Nguồn : Doanh Nghiệp

Nga đã bắt đầu tích hợp tháp pháo AU-220M lên xe chiến đấu BMP-3, Boomerang và xe chiến đấu hộ vệ tăng T-15 Armata.

- Video: AU-220M – “Phương thuốc” nâng cấp xe chiến đấu cũ thời Liên Xô. Quân đội nhân dân.

AU-220M.

Theo Quân đội nhân dân