Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nguồn : VOV

Trước khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại phiên họp sáng nay (8/4), trong ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, ở xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Bà là Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm; cao cấp lý luận chính trị. Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Phó Ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tóm tắt quá trình công tác:

9/1985 - 9/1987: Giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

9/1987 - 9/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

9/1997 - 12/1999: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

12/1999 - 11/2000: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

11/2000 - 2/2002: Tỉnh ủy viên khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

2/2002 - 1/2006: Tỉnh ủy viên khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên khóa VII, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

1/2006 - 4/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011

4/2011 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Yên Bái

6/2014 - 5/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

5/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

10/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016.

1/2016 - 6/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016.

6/2016 - 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 2/2017)

14/9/2016 - 21/9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

2/2017 - 9/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

24/9/2020: Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

25/9/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công bà giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương, chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

8/4/2021: Quốc hội khóa XIV bà được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

PV/VOV.VN