Các địa phương thu hoạch 5.236 ha sắn nguyên liệu

Nguồn : Thanh Hóa

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 14-1-2018, nông dân các địa phương đã thu hoạch sắn nguyên liệu vụ chế biến niên vụ 2017-2018 là 5.729 ha/14.000 ha, đạt 41% kế hoạch, sản lượng sắn nguyên liệu các nhà máy đã thu mua ước đạt 104.116 tấn.

Các địa phương thu hoạch 5.236 ha sắn nguyên liệu - Ảnh 1

Nông dân xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) thu hoạch sắn nguyên liệu

Trong đó, bà con nông dân vùng nguyên liệu của Nhà máy Chế biến tinh bột sắn (CBTBS) Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) thu hoạch 2.765 ha, sản lượng 52.000 tấn, năng suất bình quân 18,5 tấn/ha; Nhà máy CBTBS Như Xuân (Như Xuân) thu hoạch 1.357 ha, sản lượng 25.116 tấn, năng suất bình quân 18,5 tấn/ha; Nhà máy CBTBS Bá Thước thu hoạch 1.607 ha, sản lượng 27.000 tấn, năng suất bình quân 15,8 tấn/ha.

Ngay từ đầu vụ, để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, các nhà máy chế biến đã thông qua các chủ hợp đồng để đầu tư ứng trước vật tư, phân bón, công chăm sóc; ký hợp đồng thu mua sắn tươi... cho nông dân theo hướng điều chỉnh giá thu mua sát với thị trường, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng sắn.

* Nhà máy CBTBS Phúc Thịnh thuộc Công ty CP Sản xuất chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh, được quy hoạch vùng nguyên liệu khoảng 7.000 ha thuộc địa bàn 3 huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc và một phần phía Nam huyện Cẩm Thủy. Tuy nhiên, niên vụ sắn năm 2017-2018, vùng nguyên liệu sắn của Nhà máy CBTBS Phúc Thịnh giảm khoảng 20%, kéo theo sản lượng cũng giảm sâu so với mọi năm. Do việc thiếu nguyên liệu nên niên vụ này Nhà máy CBTBS Phúc Thịch chỉ đặt ra kế hoạch sản xuất 20.000 tấn tinh bột sắn, tương đương khoảng 80.000 tấn sắn củ tươi. Ngoài ra, để bảo đảm sản xuất nhà máy còn phải thu mua sắn ở các huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, Triệu Sơn và một số tỉnh lân cận. Thay vì sản xuất kéo dài đến cuối tháng 4 – 2018, thì Nhà máy CBTBS Phúc Thịnh sẽ kết thúc vụ sản xuất vào cuối tháng 1 này.

. Lương Khánh và Trần Thanh