Cà Mau: Nhiều trường THPT huyện, xã đỗ tốt nghiệp 100%