Bộ Tài chính tập trung thanh tra các dự án vốn đầu tư lớn vào năm 2018

Nguồn : Đại Đoàn Kết

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2018 của Thanh tra Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tập trung thanh tra các dự án vốn đầu tư lớn vào năm 2018 - Ảnh 1

Theo đó, Bộ sẽ thanh tra vốn đầu tư xây dựng tập trung vào các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án quan trọng, sử dụng vốn vay nước ngoài, thanh quyết toán chậm.

Đồng thời thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, thuế và giá tập trung thanh tra một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng nhằm đánh giá tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Thanh tra Bộ sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng, việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế, quản lý sử dụng nguồn kinh phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trong nội bộ ngành.

H.H.