Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Nguồn : VietnamNet

Bộ TN&MT vừa bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo giữ chức Tổng cục trưởng.

Ông Tạ Đình Thi được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tại quyết định số 1858/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Tạ Đình Thi

Trước khi được bổ nhiệm, ông Tạ Đình Thi (sinh năm 1973), đã từng trải qua các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Kiên Trung