Bảng giá điện thoại Vsmart tháng 1/2021

Trong tháng 1 này, giá niêm yết điện thoại ở thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên như hồi tháng 12/2020.

Bảng giá điện thoại Vsmart tháng 1/2021:

: 9,99 triệu đồng.

:

Vsmart Bee Lite.

Phiên bản RAM 6 GB: 5,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8 GB: 7,49 triệu đồng.

Vsmart Live 4:

Phiên bản RAM 4 GB: 4,09 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6 GB: 4,49 triệu đồng.

Vsmart Active 3:

Phiên bản RAM 4 GB: 3,49 triệu đồng.

Phiên bản RAM 6 GB: 3,99 triệu đồng.

Vsmart Live RAM 4 GB: 3,49 triệu đồng.

Vsmart Joy 4:

Phiên bản RAM 3 GB: 3,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4 GB: 3,59 triệu đồng.

Vsmart Joy 3:

Phiên bản RAM 2 GB: 2,29 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4 GB: 3,29 triệu đồng.

Vsmart Star 4:

Phiên bản RAM 2 GB: 2,19 triệu đồng.

Phiên bản RAM 3 GB: 2,49 triệu đồng.

Vsmart Star 3: 1,79 triệu đồng.

Vsmart Joy 2 Plus RAM 2 GB: 1,99 triệu đồng.

Vsmart Star 3: 1,79 triệu đồng.

Vsmart Star: 1,39 triệu đồng.

Vsmart Bee 3: 1,59 triệu đồng.

Vsmart Bee: 990.000 đồng.

Vsmart Bee Lite: 600.000 đồng.

Minh Hoàng (Theo Vsmart)