19 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Nguồn : VnEconomy

HAS, PTI, PHR, PVI, STK, TYA, PJC, DVP, PLC, MDC, GMX, PDN, VHL, DHT, SBV, TA9, PHN, PGS và VC1 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.HAS, PTI, PHR, PVI, STK, TYA, PJC, DVP, PLC, MDC, GMX, PDN, VHL, DHT, SBV, TA9, PHN, PGS và VC1 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

* Ngày 2/7/2018, Công ty Cổ phần Hacisco (mã HAS-HOSE) chi trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 16/7/2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 31/7/2018, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 13/7/2018, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (mã TYA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã MDC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 27/6/2018, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 6/7/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 20/8/2018, Công ty Cổ phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2018.

* Ngày 18/7/2018, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã SBV-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2018.

* Ngày 4/7/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (mã TA9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2018.

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) chi trả nốt cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2018.

Hà Anh