120 học viên ở Nghi Xuân thực hành diễn tập PCCC

Nguồn : Hà Tĩnh

Ngày 16/5, huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho 120 học viên.

Học viên thực hành thực hành chữa cháy khí gas

Tại lớp tập huấn, các học viên thuộc các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các BQL chợ trên địa bàn toàn huyện được trang bị những kiến thức về công tác phòng ngừa trong mùa nắng nóng và những kiến thức cơ bản về cháy, nổ gồm: cấu tạo, tính năng tác dụng, cách bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng, sử dụng các hệ thống và phương tiện PCCC; các biện pháp phòng cháy điện, phòng cháy chữa cháy xăng dầu, phòng cháy chữa cháy khí gas hóa lỏng và quy trình tổ chức chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra...